ஞாயிறு, 7 நவம்பர், 2010

மறக்கமுடியவில்லை...


காலத்தின் லீலைதனை மற்றம்செய்ய மாறாதது
எனும் கருத்ததில் தவிப்புதானும் பெயர்சூட்டிக்
கொள்கிறது மறதியின்மையென்று.video

சனி, 6 நவம்பர், 2010

எடுத்த சபதம் முடிப்பேன்....


சத்தியமது நெஞ்சில் சாகவில்லை பெண்ணே,
சாத்தியமாகுமிது எத்தவறான நிலைதனிலும்
தவறாமல் சாதிக்கும் கலங்காதே..video

About

Top Tabs

aha
Blogger இயக்குவது.

About Me

எனது புகைப்படம்
அத்விகா
நான் அத்விகா... நானே நான் அறிய தகவலின் தாமதம் விதியின் தனித்துவமல்ல, எனக்கே எனக்கான விம்பம்.. விம்பமதிலும் நிழல்லதுவே இன்னும் என்வசம்..அன்பில் அதிகாரம் மனதின் சாட்சியே எனக்கான என் இப்போதய விம்பம்.. மனதில் பதிந்தவை, சரியெனமனம் சொல்வது மட்டுமே என்செயற்பாடாக இருக்கும்..
எனது முழு சுயவிவரத்தைக் காண்க

About Me

எனது படம்
நான் அத்விகா... நானே நான் அறிய தகவலின் தாமதம் விதியின் தனித்துவமல்ல, எனக்கே எனக்கான விம்பம்.. விம்பமதிலும் நிழல்லதுவே இன்னும் என்வசம்..அன்பில் அதிகாரம் மனதின் சாட்சியே எனக்கான என் இப்போதய விம்பம்.. மனதில் பதிந்தவை, சரியெனமனம் சொல்வது மட்டுமே என்செயற்பாடாக இருக்கும்..

Followers

இதகான மழை..

திகதி..

எங்கிருந்து..

வந்தவர்..